خدمات و افتخارات

شرکت سایه بان سپهر دلیجان

خدمات و افتخارات

- خدمات پوشش بیمه نامه مسئولیت پنج ساله بیمه ایران برای تمامی محصوالت تولیدی سایه بان سپهر
- ارائه ضمانتنامه کتبی ده ساله برای تمامی محصوالت تولیدی سایه بان سپهر
- ارائه کلیه خدمات نصب با استفاده از کارشناسان مجرب و آموزش دیده

در سال 96 و 97 برای دومین سال متوالی شرکت سایه بان سپهر به عنوان صادر کننده برگزیده معرفی گردید و از مراجع ذی صلاح لوح تقدیر دریافت نمود.

افتخارات شرکت :

گواهی نامه ایزو :9001-2008
گواهی نامه ایزو : 14001-2004
گواهی نامه ایزو : OHSAS 18001: 2007
گواهی نامه ایزو : EN13707:2004

برخی از صادرات انجام شده در سال های اخیر
سال 1394 (شروع صادرات):
عراق و افغانستان : بیش از 90000 دلار
سال 1395 :
عراق ، افغانستان و پاکستان : بیش از 600000 دلار
سال 1396 :
عراق ، افغانستان ، پاکستان و تاجیکستان : بیش از 1000000 دلار
نیمه اول سال 1397 :
عراق ، افغانستان ، پاکستان ، تاجیکستان ، ارمنستان و گرجستان : بیش از 500000 دلار

دانلود کاتالوگ خدمات و افتخارات